Sáu cách diễn đạt giúp bạn giao tiếp tiếng Anh tự nhiên nhất

Muốn biết người kia có hiểu rõ những điều bạn đang nói, bạn hãy hỏi bằng câu “Do you feel me?”.

Bạn có thường bị nhận xét là nói tiếng Anh quá nghiêm túc hoặc sử dụng những cách diễn đạt lỗi thời? tiếng Anh đang thay đổi theo từng ngày, từ mới luôn được tạo ra và từ cũ có thêm nhiều nghĩa mới. Do vậy, nếu bạn muốn giao tiếp bằng ngôn ngữ này một cách thoải mái và tự nhiên, hãy ghi nhớ sáu cách diễn đạt phổ biến trên toàn

Bạn có thường bị nhận xét là nói tiếng Anh quá nghiêm túc hoặc sử dụng những cách diễn đạt lỗi thời? tiếng Anh đang thay đổi theo từng ngày, từ mới luôn được tạo ra và từ cũ có thêm nhiều nghĩa mới. Do vậy, nếu bạn muốn giao tiếp bằng ngôn ngữ này một cách thoải mái và tự nhiên, hãy ghi nhớ sáu cách diễn đạt phổ biến trên toàn

Facebook Comments