Sau vẻ lấp lánh của Canada, là bao nhiêu đắng cay của người Việt xa xứ!

Một mình đi lập nghiệp nơi đất khách quê người thì chẳng bao giờ là dễ dàng. Thời gian đầu mới qua tôi cứ nghĩ là mình nói được cả hai ngôn ngữ (Anh và Pháp) của Canada, lại có trình độ tương đối thì sẽ dễ xin việc. Nhưng thực tế không phải như vậy.

Tôi có đọc nhiều bài viết của các bạn về cuộc sống ở Canada nói riêng và nước ngoài nói chung. Cũng xin đóng góp một vài suy nghĩ cho thông tin thêm phong phú.

Facebook Comments