Người Mỹ gốc Việt, chủ tương ớt ‘Con Gà’: Quy định khắt khe ở Mỹ

Tương ớt “Con Gà” Sriracha rất được ưa chuộng ở Mỹ, là sản phẩm của ông David Trần, một tỉ phú người Mỹ gốc Việt sống ở thành phố Los Angeles.

Tương ớt “Con Gà” Sriracha rất được ưa chuộng ở Mỹ, là sản phẩm của ông David Trần, một tỉ phú người Mỹ gốc Việt sống ở thành phố Los Angeles.

Tương ớt “Con Gà” Sriracha rất được ưa chuộng ở Mỹ, là sản phẩm của ông David Trần, một tỉ phú người Mỹ gốc Việt sống ở thành phố Los Angeles.

Facebook Comments